Fra Emberland (på vestsiden) og Sætre (på østsiden) tar turen ca 1/2 time på til dels bratt sti. Nordfra, med start fra Stølen i Auklandshamn, tar turen 1 – 2 timer gjennom flatere skogs- og utmarksterreng med noen våte parti. Ved Skuggaberget omtrent midtveis fra Stølen ligger Nipaståvo, som åpner i 2021. Hytta er beregnet for dagsbesøk og står alltid åpen. Alle traseene er skiltet med startpunkttavler.

- Adkomst fra Stølen: Parker ved butikken i Auklandshamn. Følg veien gjennom byggefeltet på Stølen til merka sti.

- Adkomst fra Sætre: Ta av fra E-39 ved Rød, følg veien ca 2,5 km til Langavatnet. Parkering ved badeplass. Følg gardsveien til Sætre på venstre side av veien, og ta av på sti til høyre.

- Adkomst fra Emberland: Kjør mot Buavåg og ta av mot Åsbu/Emberland i kryss nord for ferjekaien. Hold til høyre der veien deler seg. Stien starter fra gårdstunet på Emberland.

 

 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Adkomst fra Stølen, Stølen 16
  • 5551 Auklandshamn
Telefon:
+47 53 74 80 00
E-post:
postmottak@sveio.kommune.no
Nettside:
www.sveio.kommune.no/kultur-og-idrett/turistinformasjon/fotturar/

Hvor er Turløyper til Emberlandsnipen i Sveio?