Stad

Omvikdalen.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Start og sluttpunkt

Landa.

Parkering

Ved garden Landa øvst på austsida i dalen.
Følg gardsvegen 200 meter frå vegkryss til skilt og informasjonstavle ved P-plassen.

Merking

Skilt og informasjonstavle ved P-plassen.
Utmarksvegane til Aterstad er ikkje merka.
Til Tverrfjell er det skilt og T–merking frå der stien startar ved utløpsosen frå Aterstadvatnet.

Gradering

Aterstad, blå. Lett fottur, ein støvel etter DNT-systemet.
Tverrfjell, blå. Moderat krevjande, to støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad

Aterstad: 100 - 400 moh.
Tverrfjell: 100 - 660 moh.

Tidsbruk

Aterstad: 2 timar t/r.
Tverrfjell: 4 timar t/r.

Gode råd

Det er myrlendt kring Aterstadvatna, bruk gode sko.

Turomtale

2 gode alternative utmarksvegar frå P-plassen fram til Aterstad. Den T-merka stien vidare til Tverrfjell startar ved skilt for steingang over utløpsosen i nordre enden av Aterstadvatnet. Aterstad er ein vakker plass, ta gjerne ein tur innover langs austsida av Aterstadvatna mot botnen av dalen. Flott utsikt over Omvikdaen frå toppen av Tverrfjell.

For oppdatert turskildring, sjå www.ut.no.

Kontakt

Adresse:
  • 5464 Dimmelsvik
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Aterstad og Tverrfjell frå Omvikdalen?