Stad

Rosendal.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark. Rosendal Turgruppe sitt rutekart.

Start- og sluttpunkt

Fossberg, ved inngangen til Hattebergsdalen.

Parkering

Følg vegskilt "Fossberg" frå vegdelet før Baroniet.  P-plass på Fossberg ved inngangen til Hattebergsdalen.

Merking

Informasjonstavle ved P-plassen. 2 km grusveg utan merking.

Gradering

Grøn, eigna for rullestol.

Høgdeskilnad

150 – 190 moh.

Tidsbruk

1 time t/r.

Turomtale

Oppleving i nærkontakt med elvar, frodige lier og høge fjell. Ein tur for både dei yngste og dei eldste - i fri leik, samtale og meditasjon.

For oppdatert turskildring, sjå www.ut.no

Kontakt

Adresse:
  • 5470 Rosendal
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:

Hvor er Tursti til Hattebergsdalen, Sunnhordland?