Stad

Nordrepollen, Mauranger.

Turkart

Folgefonna nasjonalpark.

Start- og sluttpunkt

Jukla kraftstasjon.

Parkering

Frå Nordrepollen 12 km på godt sikra anleggsveg med fast dekke, til P-plass ved Jukla kraftstasjon.

Merking

Informasjonstavle ved P-plass. God grusveg utan merking.

Gradering

Grøn. Lett fottur, ein støvel etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad

740 - 1200 moh.

Tidsbruk

3 timar t/r.

Gode råd

Ved høgste punkt på vegen før Juklavatnet bør ein leggja ein kort avstikkar opp og austover berga til NVE si anleggsbrakke. Fin nisteplass med storfelt utsyn.

Turomtale

Bilturen inn Maurangerfjorden og på anleggsvegen frå Nordrepollen til fjells, er ei oppleving i seg sjølv. Vegen har fast dekke og er godt sikra. Statkraft si vasskraftutbygging i Maurangerfjella er rekna for å vera den mest krevjande som er gjort i Noreg. Frå P-plassen forbi vegbom og på grusveg 4 km til Juklavatnet. Sjeldan kjem ein så lettvint til vestnorsk høgfjellsnatur med utsikt mot storbre, fjordar, øyar og hav.

Kontakt

Adresse:
  • 5476 Mauranger
Telefon:
53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Juklavatnet?