Stad Omvikdalen. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Start- og sluttpunkt Hjelmeland ved Nistovetunet, historisk verna gardstun. Parkering Skilt ved fylkesvegen viser opp til parkering ved ny stor fellesfjøs, Revuro. Merking Skilt og informasjonstavle ved P-plassen. T-merka til Kvanto frå skilt ved vegenden ca 600 moh. Gradering Raud. Middels krevjande, tre støvlar etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 100 - 992 moh. Tidsbruk 5 timar t/r. Gode råd Få stader er det så verhardt som rundt Kvannto, og kartnamnet Verhardo høver godt. Turomtale Frå P-plassen fin oppstigning til enden av skogsvegen der terrenget flatar av ca. 600 moh. Herfrå skilta og T-merka sti i sørleg lei, først i slakt terreng og vidare brattare opp rinda mot toppen til varden på Kvannto. Flott utsikt over fjelheimen og Sunnhordland.  

Kontakt

Adresse:
  • 5464 Dimmelsvik
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Kvanto?