Stad Omvikdalen. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Start og sluttpunkt Ripel, der vegen frå Sandvikjo møter vegen frå Dimmelsvik. Parkering Ved Omvikdalen skule. Merking T-merka frå vegkryss ved Ripel der skilt og informasjonstavle er oppsett. Gradering Raud. Middels krevjande, tre støvlar etter DNT- systemet. Høgdeskilnad 60 - 810 moh. Tidsbruk 4 timar t/r. Gode råd Det er T-merka sti frå Nonshaug sørover til Tverrfjell. Sjå ruteomtale for Tverrfjell. Bruk fantasien for å planleggja interessante turar. Turomtale Frå P-plass ved Omvikdalen skule langs fylkesvegen sørover ca 200 m til vegkryss ved Ripel der ruta startar. Ein følgjer utmarksvegen og passerer to grindar opp til sving før vegenden ca 350 moh. Skilt til Nonshaug ved høgre vegkant viser inn på stien. Først ca 100 m gjennom granskog og vidare i opnare lende opp til Krukestøl, der garden Øvre Sandvik støla i gamal tid. Vidare opp til Nonshaug og steinvarde på austre topp mot Omvikdalen. Vakker utsikt over kommunens største jordbruksbygd.

Kontakt

Adresse:
  • 5464 Dimmelsvik
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Nonshaug?

Fjord Norways sekundærlogo