Stad Rosendal. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Rosendal Turgruppe sitt rutekart. Start- og sluttpunkt Bjørke. Parkering Ved Kvinnherad kyrkje. Merking Informasjonstavle er oppsett ved snuplass 150 meter før vegbommen på Bjørke. Derfrå grusveg utan merking 3 km til skilt 100 meter før vegenden. Herfrå T-merka og skilta

Gradering Raud. Noko krevjande, 4 støvlar etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 100 – 972 moh. Tidsbruk 6 timar t/r. Gode råd Frå Nordlifjell er det også T-merka sti ned til Myrdalsvatnet og langs vatnet til vassosen og grusvegen til Kletta. Sjå m.a. Rosendal Turgruppe sitt rutekart, og bruk fantasien for å setja saman interessante turar. Turomtale

Frå P-plass ved kyrkja 500 meter til Bjørke. Derfrå grusveg utan merking 3 km til skilt 100 meter før vegenden. Herfrå er ruta T-merka først på skogsveg og så på sti til overgangen mot fjorden. Oppe på fjellryggen møter vi dei T-merkte rutene som kjem frå Vevik, Sjethaug, Åsvodl eller Kjeldestøl. Vidare langs fjellryggen til Nordlifjell.

Kontakt

Adresse:
  • 5470 Rosendal
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Nordlifjell?