Bestill

Tyskerhålene på Søre Vignes, Finnøy. Her kan du se tyske festningsverk fra annen verdenskrig. Tyskerne rekvirerte da denne gården, og bygde hulene og festningen du kan se. Det finnes en stor kanonstilling midt på gården. Grunneierne Merete og Henrik Halleland har sammen med Ryfylke Livsgnist utarbeidet et krisghistorisk vandreteater. Du blir med på et gripende og morsomt skuespill med lokale skuespillere. Det blir vist film og framført levende musikk inne i fjellet – i «hålene». Du kan også gjerne få servert et nydelig måltid fra Ryfylkekokken, produsert av lokale råvarer - inne i fjellet.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Søre Vignes
  • 4160
  • Stavanger
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
ryfylkelivsgnist.no/kva-tilbyr-me/aktivitetar/tyskerhalene/

Hvor er Tyskerhålene på Søre Vignes?