Hopp til hovedinnhold

UNESCO - Denne eldste stavkyrkja i landet er den einaste i sitt slag på UNESCO si verdsarvliste.

Ho står høgt og fritt med utsikt mot Lustrafjorden slik ho har stått sidan tidleg på 1100-talet. Men der den noverande kyrkja står er det funne spor etter etter ei anna kyrkje som skal vere bygd rundt 1050.

Vikingtida

Den særmerkte Urnes-stilen har namnet sitt frå Urnes stavkyrkje. Denne stilen er kjenneteikna ved flotte utskjeringar med svært høg kvalitet.

Vi ser stiliserte dyr i kamp, med kroppane samanfiltra. Dette er ein utløpar frå stilartene i vikingtida slik vi også kjenner dei frå runesteinar i Sverige og på dei britiske øyar. Inne i kyrkja er stavane i midtrommet utsmykka med rikt dekorerte søylehovud. 

Opningstider

Urnes Stavkyrkje er open for besøk i perioden 02.05 - 30.09 mellom 10:30 og 17.45 kvar dag. 

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Priser

Fra:
NOK 220

Kontakt

Adresse:
  • Ornes
  • 6870 Ornes
Telefon:
57 67 88 40
E-post:
urnes@stavechurch.com
Nettside:
www.stavechurch.com

Hvor er Urnes stavkyrkje?