Arbeidet med denne trekirken ble startet i 1780. Den stod ferdig i 1785 og ble innviet samme året. Kirken lignet en liten kasse uten tårn. Det fortelles at tømmerstokkene ble fraktet til øya som rundtømmer, for så å bli hugget til planker. Mye av kirkeinventaret ble skiftet ut under en restaurering i 1870, men prekestolen som er å finne i den nye kirken er den samme som ble brukt i den første opprinnelige kirken på Utsira. Åpnet etter avtale med kirkevergen. 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Fv912 750, Utsira
  • 5547 UTSIRA
Telefon:
+ 47 52 75 01 25
E-post:
menighetsraadet@utsira.kommune.no
Nettside:
www.utsira.kommune.no

Fasiliteter

Barnevennlig:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Utsira Kirke?