Hopp til hovedinnhold

Hafstens bolig på Grefsen i Oslo var malerienes hjem frem til de ble gitt i gave til kunstmuseet i Stavanger. I utstillingen Den forbudte skogen blir rommet mellom det private og det offentlige et omdreiningspunkt for å se nærmere på de ulike kunstnerskapene og hvilken rolle de spiller i dag. Utstillingen poengterer at museet også er et scenografisk rom hvor vår opplevelse av sted knyttes til arkitektur og beliggenhet, såvel som vår egen tilstand. Siqueland har over flere år utforsket maleriets relevans gjennom landskapsmaleriet

Spesielt har han vært opptatt av relasjonen mellom maleriet og geografiske steder og undersøkt hvordan forholdet til omgivelsene påvirker den kunstneriske prosessen. I større installasjoner understrekes denne relasjonen ved at verk vises lag på lag. Disse romlige verkene har blikket vendt mot betrakteren som befinner seg omringet av maleriet og blir en aktør i et landskap utenfor seg selv. Denne type omvendte blikk har Siqueland brukt for å rette søkelyset mot de forandringer som skjer i og utenfor oss selv når landskapet rundt oss forandres.

Kunstnerne i Halvdan Hafstens samling

Flere av kunstnerne i Halvdan Hafstens samling hadde sterk tilknytning til stedet de vokste opp eller virket som kunstner. Kai Fjells (1907-89) oppvekst i Lier preget hans kunstnerskap hvor morsrollen og relasjonen mellom indre og ytre rom inngikk i hans symbolverden. Harald Dal (1902-72) utforsket kubismen i relasjonen til naturen på Nesodden der han bodde og arbeidet. Enebakks bonde- og skogbruksmiljø satte sitt tydelige preg på Erling Engers (1899-1990) motivkrets. Thorbjørn Lie-Jørgensens (1900-61) tilknytning til skjærgården utenfor Lillesand var utgangspunkt for mange av hans malerier. Ragnar Kraugerud (1909-87) hentet inspirasjon fra sin oppvekst på familiegården på Tanum i Bærum. I flere av Arne Ekelands (1908-94) politiske malerier kjenner vi igjen miljøet på Eidsvoll hvor han bodde og arbeidet. Reidar Aulie (1904-77) var interessert i enkeltmenneskets skjebne og malte ofte situasjoner fra et urbant rom i sitt hjemlige Oslo. Alexander Schultz (1901-81) kommer tett på motivet, om det er fra Røa hvor han bodde, eller i bilder fra Italia og Frankrike.

Åpningstider ved Stavanger kunstmuseum: 

Mandag: Stengt

Tirsdag: 11.00-15.00

Onsdag: 11.00-15.00

Torsdag: 11.00-19.00

Fredag: 11.00-15.00

Lørdag: 11.00-16.00

Søndag: 11.00-16.00

Visninger

16. april:
11:00
17. april:
11:00
18. april:
11:00
19. april:
11:00
20. april:
11:00
21. april:
11:00
23. april:
11:00
24. april:
11:00
25. april:
11:00
26. april:
11:00
27. april:
11:00
28. april:
11:00
30. april:
11:00
01. mai:
11:00
02. mai:
11:00
03. mai:
11:00
04. mai:
11:00
05. mai:
11:00
07. mai:
11:00
08. mai:
11:00
09. mai:
11:00
10. mai:
11:00
11. mai:
11:00
12. mai:
11:00
14. mai:
11:00
15. mai:
11:00
16. mai:
11:00
17. mai:
11:00
18. mai:
11:00
19. mai:
11:00

Kontakt

Adresse:
  • Henrik Ibsensgt. 55
  • 4021 Stavanger
Telefon:
51 84 27 00
E-post:
vert.kunst@museumstavanger.no
Nettside:
www.stavangerkunstmuseum.no/events/den-forbudte-skogen

Hvor er Utstilling: Den forbudte skogen på Stavanger kunstmuseum?