Valborg Kroken var fødd i 1905 og starta med å ta vare på bruksting frå garden ho budde på. Ho la serleg vekt på kvardagen til kvinnene, det gjer at denne samlinga er ulik mange andre samlingar. Valgborg Kroken samla og på slitne, velbrukte ting frå daglelivet, som dei fleste andre kasta når alt det nye kom. Dei fleste tinga er frå ca. 1800-1900, den eldste tidfesta gjenstanden er eit tinnfat frå 1690. I dag er det ca. 500 gjenstander i samlinga.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • 6146 Åheim
Telefon:
+47 70 02 42 76
E-post:
resepsjon.postmottak@vanylven.kommune.no
Nettside:
www.vanylven.kommune.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Valborgsamlinga - Museum?