Ein lettsykla, kort tur med gang- og sykkelveg langs delar av ruta.

Vanskegrad: Enkel Lengde: ca 5 km Maks. høgde: 66 m Underlag: Asfalt

Start i Fitjar sentrum og følg Vestbøstadvegen langs sjøen. Etter 2,4 km kjem du til eit kryss. Du tek til venstre i krysset og kjem inn på ein smal landeveg. Når du har sykla 1,3 km til kjem du ut på ein ny landeveg. Her tek du til venstre og følgjer denne vegen forbi Rimbareid barne- og ungdomsskule og ned skyssbrekka tilbake til sentrum. Syklist Velkomen overnatting og sykkelutleige i Fitjar sentrum.

Kontakt

Adresse:
  • 5419 Fitjar
Telefon:
+47 53 45 85 00
E-post:
fitjar@fitjar.kommune.no
Nettside:
www.bikemap.net/route/459310

Hvor er Vestbøstad rundt (5 km)?

Fjord Norways sekundærlogo