Bestill

Vise- og lyrikktradisjonen har dype røtter på Haugalandet. I over 2000 år har vi som bor ytterst "på bryggekanten av landet" (sitat Kolbein Falkeid) hatt en forkjærlighet for det tekstbaserte kunstuttrykket. I dag tar festivalen sikte på å lage en litteraturfestival der poeter og tekstforfattere er likestilt. Alle utøvere inviteres på bakgrunn av litterære kvaliteter. Det langsiktige målet er å utvikle oss gradvis til å bli en nordisk møteplass for poesi og musikk. Så vet dere det!

Kontakt

Adresse:
  • Smedasundet 66
  • 5528 Haugesund
Telefon:
907 96 416
E-post:
helge.toft@haugesund.kommune.no
Nettside:
www.viseoglyrikk.no/

Hvor er Vise & Lyrikk- festivalen i Haugesund?