Kystmuseet er den gamle handelsstaden frå 1800-talet, med ulike bygningar, interiør, fiskereiskapar og båtar. Sunnmørsjekta «Anna Olava» kompletterer den idylliske handelsstaden, og har heimehamn der. Jekta er ein rekonstruksjon gjort på bakgrunn av funn frå ei gamal jekt funnen på Håkonsholmen i Ulstein.

Museet er ein viktig formidlar av øya si historie, og om sommaren tilbyr vi omvising. Museumskafeen er open kvar dag mellom kl.12-16 i perioda 10.07. - 30.08. 2020. Omvising for grupper utanom opningstida kan avtalast særskilt.

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Herøy Kystmuseum, Nautøya 175
  • 6070
  • Herøy
Telefon:
+47 48 04 63 38
E-post:
kystmuseum@heroy.kommune.no
Nettside:
www.heroy.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/heroy-kystmuseum/

Hvor er Herøy Kystmuseum?