Stad
Varaldsøy.

Turkart
Norge 1 : 50 000 blad 1215 ll Varaldsøy.
Folgefonna nasjonalpark.
Folgefonna – Hardangerfjorden.

Start- og sluttpunkt
Øvsthus, Fjellgardane.

Parkering
Frå ferjekaien på Varaldsøy følg hovudvegen mot Haukanes 4 km til vegkryss før nedkjøring mot fjorden. Herfrå 0,5 km opp til Øvsthus, der det er mogeleg å parkera ved garden. Gjer vel og parker slik at gardsarbeidet ikkje vert hindra og at vegen er framkomeleg for traktor. Avtal gjerne med folk på staden.

Merking
Informasjonstavle ved start.
T-merka og skilta.

Gradering
Blå. Moderat fottur, to støvlar etter DNT-systemet.

Høgdeskilnad
240 – 600 moh.

Tidsbruk
3 timar t/r.

Gode råd
Skogsstien kan vera noko myrlendt, bruk høvelege sko.
Ta omsyn til dyr på beite og hald grindane lukka.

Turomtale
Første del av turen går i nordleg retning på skogsveg opp bakkane. Frå skogsvegen kjem ein inn på stien til Varden ved skilt mot høgre. Stien vidare går i furuskog opp til 400 moh. og etter det i meir ope terreng.

Frå Varden er det godt utsyn både utover fjorden mot Sveio, og innover til Granvin. Herifrå ser ein også kvinnhersfjella i nytt perspektiv; Melderskin, Gygrastolen og Juklavasskruna med Folgefonna i bakgrunnen gjer inntrykk på dei fleste. På klåre dagar kan ein sjå like til havs.

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • 5636
  • Kvinnherad
Telefon:
53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Varden på Varaldsøy?