Stad: Nordaustsida av Hundvåko.

Areal: 105 dekar. Dette er ei halvøy med fine badeviker og svaberg. Den vert mest nytta av folk med båt. Her finn du fortøyingsboltar og fortøyningsbøye.

  • Facebook logo

Contact

Address:
  • Nordaustsida av Hundvåko
  • 5385 Bakkasund
Phone:
55 39 29 50
Email:
Website:
www.bof.no/omrade/uthavn/skaar

Where is Skår friluftsområde?