Det er den nyeste fyrvokterboligen på fyrstasjonen som er gjort om til selvbetjent hytte med 24 senger fordelt på to rom med 6 senger, to med fire senger, en seng under trappa og 3 senger på "storeloftet". I tillegg har vi en barneseng.

Fyret ble satt i drift i 1767 som det sjette fyret i Norge etter Lindesnes, og det første nord for Stadt. I 235 år hadde fyret deretter bemanning av fyrvoktere, assistenter, koner, barn, guvernanter, tjenestefolk og husdyr. Bemanningen ble naturlig nok redusert etter hvert som teknikken tillot det. I september 2002 ble fyret automatisert, og fyrmester Arne Velsvik pakket sine saker for siste gang på Runde fyr. Men som det heter i sangen: Folk treng hus og hus treng folk i all si tid, så Kystverket og DNT Sunnmøre har etter automatiseringen inngått avtale om å benytte den nyeste fyrvokterboligen på anlegget som selvbetjent turisthytte.

Fyrbygningene og fyrområdet er fredet etter Kulturminneloven

Kontakt

Adresse:
  • Kvalneset, nordvestspissen av Runde
  • 6096 RUNDE
Telefon:
+47 70 12 58 04
E-post:
dnt.sunnmore@dnt.no
Nettside:
ut.no/hytte/10893/rundefyr

Fasiliteter

Ubetjent:
Innlagt strøm:
Innlagt vann:
Kjøkken:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er DNT Runde Fyr - Overnatting?