Kjøkenet på Haaheim jobbar med sesongen sine lokale råvarer, og set saman dagens 3-, 5- eller 7 rettars middag. Du kan òg tinga Haaheim sin Smaksmeny. Dette er ein heilaften med mange mindre rettar, ei smakfull reise i lokalmat.

Restauranten har fleire lokale i ulik stil og storleik, som kan tingast for lukka selskap.

Ope mot reservasjon.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Haaheim
  • 5685 UGGDAL
Telefon:
+47 53 43 30 00
E-post:
post@haaheimgaard.no
Nettside:
www.haaheimgaard.no

Fasiliteter

Allergitilpasset:
Uteservering:
Lokalmat:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Grønne sertifiseringer

Haaheim Gaard - Restaurant har fått sertifisering for sin miljøinnsats fra:
  • MiljøfyrtårnMiljøfyrtårn
Miljøsertifisering i privat og offentlig virksomhet, inkludert turisme.

Hvor er Haaheim Gaard - Restaurant?