På kaiområdet i Førde er det over 80 meter djupvasskai i tillegg til ei stor småbåthamn. Kaianlegget er utstyrt med flytebryggjer av betong og har døgnope pumpeanlegg med avgiftsfri diesel og bensin (kortbetaling). Her finn du også fleire uttak for vatn og straum.  

For større båtar eller ved hamneleige for lengre periodar, kontakt teknisk ansvarleg, Franc Munoz, tlf. 901 72 883, eller e-post: havn@kaienas.no.

Djupvassskaien har kraftige pullertar og rail langs heile kaien. Dekk som fendring. Flytebryggjene har innstøypte fortøyingsøyer og trekant. Rikeleg med postar for vatn og straum på heile kaianlegget.

  

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Tingvegen 74
  • 5555 Førde i Hordaland
Telefon:
+ 47 901 72 883
E-post:
kaienas@hotmail.com
Nettside:
www.kaienas.no

Fasiliteter

Strøm:
Vannpåfylling:
Sanitæranlegg:
Kafé:

Hvor er Kaien gjestehamn i Førde?