Kortreist mat er veldig viktig for oss. Nesten alt her er lokalprodukt frå området rundt Geiranger og laga frå botn av med lidenskap. Kjøt fra Ole Ringdal på Hellesylt, laks fra Slogen Mat på Stranda, torsk fra kysten rundt Ålesund, poteter og grønnsaker fra lokale gardar og øl fra Geiranger bryggeri er berre nokre av de tinga vi stolt tilbyr.

Namnet "Hyskje" kjem frå dei gamle norske orda"Hørschiede" eller "Hørsche", som truleg har sin opprinnelse frå det gamle ordet "hors" (hest). Hyskje er no eit naturreservat, men  Grande-familien hadde sommerfjøs her for dyr frå rundt 1841 til 1978. Før dette fortel legender at staden blei brukt som handelsmarknad for hestar, heilt tilbake til 1600-tallet.

Grande-familien budde her til rundt 1841, men måtte flytte då steinras øydela både markane og husa. Det var tradisjon at det eldste barnet skulle arve Grande garden, så mellom 1750 og 1841 valgte nokre av barna i familien å bu i Hyskje til dei fann ein meir eigna stad å slå seg ned. Legenda fortel også at Hyskje såg heilt ansleis ut før eit stort steinras øydela terrenget, og gjorde hesthandel nesten umulig her.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • 6216 GEIRANGER
Telefon:
70 26 94 90
E-post:
post@grandefjordhotel.com
Nettside:
www.grandefjordhotel.com

Hvor er Restaurant Hyskje i Geiranger?