Hopp til hovedinnhold

På kaiområdet i Førde er det over 80 meter djupvasskai i tillegg til ei stor småbåthamn. Kaianlegget er utstyrt med flytebryggjer av betong og har døgnope pumpeanlegg med avgiftsfri diesel og bensin (kortbetaling). Her finn du også fleire uttak for vatn og straum.  

Djupvassskaien har kraftige pullertar og rail langs heile kaien. Dekk som fendring. Flytebryggjene har innstøypte fortøyingsøyer og trekant. Rikeleg med postar for vatn og straum på heile kaianlegget.

Meir informasjon finn du på facebooksida til Kaien.  

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Tingvegen 74
  • 5555 Førde i Hordaland
Telefon:
E-post:
Nettside:

Fasiliteter

Strøm:
Vannpåfylling:
Sanitæranlegg:
Kafé:

Hvor er Kaien gjestehamn i Førde?