Hopp til hovedinnhold
 • Lengde: 11-12 kilometer (t/r)
 • Antall skritt: Rundt 15 000

Se brosjyre og kart over turen.

Start turen helt ved inngangen til Sandvedparken, like ved Skeiane stasjon. Her treffer du på den første planeten i solsystemet, solen.

Alle planetene er plassert ut i riktig avstand i forhold til hverandre, men i målestokk 1:1 milliard. Dette betyr at når du beveger deg 1 meter langs stien, så tilsvarer det 1 million kilometer ute i verdensrommet. Solsystemet er jo så uendelig stort at det er vanskelig å danne seg en oppfatning av størrelsene. På en vandring langs Planetstien får du et innblikk i dimensjonene som råder.

Turen er lærerik og fin der den går langs Storåna og Stokkalandsvatnet fra planet til planet. Du kan gå hele veien fra solen til Pluto. De fleste planetene ligger langs Storåna, mens både Neptun og Pluto finner du langs Stokkalandsvatnet.

Ved hver planetstasjon er det informasjon om hver planet og en bronseplatene med relieff av planeten i samme målestokk slik at du kan ta og føle på størrelsen. Solen har her en diameter på 1,39 meter utformet som en stålkule. På bronseplatene er det også opplysninger om planetene i blindeskrift.

Ønsker du å vite mer om vårt solsystem, besøk Vitenfabrikken i Sandnes.

Planetinformasjon

 • Solen
 • Merkur: Avstand fra solen, 59,9 milliarder km
 • Venus: Avstand fra solen, 108 milliarder km
 • Jorden: Avstand fra solen: 150 milliarder km
 • Mars: Avstand fra solen: 228 milliarder km
 • Jupiter: Avstand fra solen: 778 milliarder km
 • Saturn: Avstand fra solen: 1 427 milliarder km
 • Uranus: Avstand fra solen: 2 870 milliarder km
 • Neptun: Avstand fra solen: 4 497 milliarder km
 • Pluto: Avstand fra solen: 5 946 milliarder km
Stokkalandsvatnet fra luften|© Sandnes kommune

Mer om Stokkalandsvatnet

Turstien rundt vannet er rundt fire kilometer lang. Stien er hovedsakelig gruslagt, og noen steder asfaltert. Terrenget er flatt og åpent med fin utsikt rundt hele vannet. Det er tilrettelagt for bruk av barnevogn og lignende, og du finner gode sittemuligheter langs stien. Det finnes også et utkikkstårn for fuglekikking på nordsiden, i østenden av vannet. Det er et variert landskap som preges av beitemarker, lyngheier og skogteier. På Lundehaugen grenser boligene ned til vannkanten. Særlig i takrørskogene og våtmarksområdene ved Holane og utløpet av Høylandsåna er det rik fauna og flora. Området har et artsrikt fugleliv fordi Stokkalandsvatnet er en viktig rasteplass for trekkfugler. I vestenden ved utløpet av Storåna står et minnesmerke av Harald Herredsvela som var en ivrig talsmann for fuglelivet i vannet. Herredsvela fikk Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris i 1988. Skulpturen er laget Thor Olav Lunde. Se kart over Stokkalandsvatnet med turmuligheter.

Rekreasjon

Ved utløpet av Storåna, finnes gode sittemuligheter og mange stopper gjerne her for å se på endene og svanene som befinner seg her. Om sommeren er det også et yrende liv av badeglade brukere. Her er det også volleyballbane, fotballbane og gode muligheter for grilling. Vannet har også vært mye brukt som skøytebane, når vintrene har vært kalde nok.

Maskinistens lunger

Bronseskulpturen Maskinistens lunger finner du også langs Stokkalandsvatnet. Bråten har tatt utgangspunkt i historier fortalt om Ådne Skjæveland (1899-1985) som hadde en hytte på odden hvor verket er plassert, like ved Stokkelandsvatnet. Den knytter seg dessuten opp mot Stokkalandsvatnet historie og bruksområde, naturen og fuglelivet.

Parkering:

Det finnes flere steder å parkere i nærheten av Planetstien. Det er også fullt mulig å sykle, men ta hensyn til de som går. Best parkeringsmuligheter er det ved starten, like ved solen. Her kan du parkere ved Bruelandsenteret eller ved Skeiane stasjon.

Relaterte artikler