Badedammen ligger i Strømsteinen mellom Verven og Badehusgata i Stavanger. Badedammen er byens eldste badeplass med en lang historie. Det finnes skriftlig informasjon fra 1849 om at Badedammen har vært brukt som badested i "umindelige tider".

Badedammen har blant annet vært et populært badested for barn av arbeidsfolk i fabrikkene under den store sildeindustriperioden. Skolene i dette området har også tidligere brukt den til svømmeopplæring.

Badedammen inneholder i dag en liten sandstrand, to brygger, rutsjebane og fast grill. Like ved finnes også toaletter. Vannet i Badedammen er sjøvann som blir pumpet inn fra sjøen.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Badedammen
  • 4014 STAVANGER
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
www.regionstavanger.com

Hvor er Badedammen?