Tunet på Helgeland ligger 285 meter over havet. Gården blir i dag drevet som sauegård med en fastboende familie. Fra Helgeland bærer det bratt oppover. Turen er variert, og etter hvert kommer du til fine utsiktspunkter. Er du heldig, treffer du også på villsau, elg og hjort i området. På riktig årstid er det godt både med blåbær og tyttebær. 

Turen går frem til steingarden som «Store-Jon» murte opp her, trolig rundt 1855. Steingarden er 1 meter høy, og ca. 200- 300 m lang. Deler av den er nylig satt i stand igjen. Å komme på Bandåsen gir inntrykk av å være på Ryfylkes tak. Mot vest ser du øyriket helt til Stavanger, mot øst Ryfylkeheiene, mot nord Jelsa og Nedstrand og mot sør Hjelmeland og Fister. Tilbaketuren går samme vei. 

Kontakt

Adresse:
  • 4160 Finnøy
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
ut.no/turforslag/115923

Hvor er Bandåsen?