Rullesteinsvollen på Børaunen blir regnet som en av de største av sitt slag i Nord-Europa. Navnet Børaunen omfatter både selve rullesteinsvollen, raunen og halvøya sør for denne. Området er særpreget og har stor verneverdi både når det gjelder geologi, fugleliv, planteliv og kulturhistorie. Det er derfor begrenset ferdsel der.  

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • 4070 RANDABERG
Telefon:
51 41 41 00
E-post:
post@randaberg.kommune.no
Nettside:
www.randaberg.kommune.no

Hvor er Børaunen?