Den lange og flotte stranden er et yndet turmål året rundt. Her møter du turgåere året rundt. Borestranden har veldig gode muligheter for surfing og er en av jærstrendene hvor kiting er tillatt. Borestranden er den eneste jærstranden hvor det er både hotell og campingplass.

Borestranden har fått nytt, flott toalettanlegg og ny og større parkeringsplass siden stranden er anbefalt stopp på Turistveg Jæren. Toalettbygget er i betong og tegnet av Lie & Øyen Arkitekter. Toalettbygget har både toaletter og dusjer. Det er et spleiselag av Statens Vegvesen og Klepp kommune som har stått for byggingen. Jæren Friluftsråd drifter anlegget.

Utøv forsiktighet ved svømming ved Borestranden! Understrømningene er utrolig sterke.

Viktig informasjon om ferdsel langs jærstrendene - Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy - I fuglefredningsområdene må du ikke utøve aktiviteter med forstyrrende effekt; surfing, brettseiling, kiting og hundelufting - Forbud mot surfing/brettseiling/kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars - Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt - Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen - Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn - Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september - Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette. - Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser - For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse - Droneflyging er forbudt i hele verneområdet - Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon For de mer erfarne surferne, vil forholdene lenger ut på høsten by på bedre muligheter til å finne gode forhold. Husk at det er forbud mot surfing/brettseiling/kiting på strender som er berørt av fuglefredning (1. okt. - 31. mars). Kiting er kun mulig på følgende strender: Sola, Hellestø, Byberg, Bore og Brusand. 

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Bore
  • 4352
  • Klepp
Telefon:
51 42 98 00
E-post:
postmottak@klepp.kommune.no
Nettside:
www.klepp.kommune.no/

Hvor er Borestranden?