Følg oppmerket sti mot Krosstjørna. Her er det flere turmuligheter, men følg skiltet mot Bukkaknuten. Herfra går det oppover til en flott utsikt i alle retninger. Turen går videre i høyden og så nedover til vi kommer til Svedalen (hvor høgspentlinja går). Her kan vi velge å gå korteste vei hjem, men det er mulig å gå opp på Dyrafjellet og over til Husafjellet.  Et annet alternativ er å gå til Nonsknuten og rundt Krosstjørna og tilbake til parkeringsplassen på Veraland. Det er mange flotte utsiktpunkter langs turen. Turen har blå gradering og er middels vanskelig.

Det er også mulig å starte turen til Bukkaknuten fra Ims og fra parkeringen ved badeplassen i Tengesdalsvannet. 

Kontakt

Adresse:
  • Veraland
  • 4308 Sandnes
Telefon:
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
ut.no/turforslag/118021/rundtur-bukkanuten-og-nonsfjellet

Hvor er Bukkaknuten?