I Bulandet finn du det vestlegaste aktive fiskerisamfunnet i Norge. Bulandet omfattar rundt 300 øyer, holmar og skjær, og det bur folk på om lag 15 av dei.

I det gamle skulehuset i Bulandet finn du Temaparken som gjev eit heilskapeleg bilete av livet i øysamfunnet. Her vises Bulandet i fortid og notid. Temaparken består av ei permanent utstilling og ei utstilling som skiftar til ulike tema. Den permanente utstillinga består av tusenårsskifte, fiskeri og fredsutstilling. Fredsutstillinga har også vore i Shetland og vore utstilt der.


 

  • Facebook logo

Hvor er Bulandet Temapark?