Ordet fjord er en landform som i internasjonalt fagspråk innenfor geologi/ geografi er forklart som en dyp, smal og langstrakt hav- eller innsjørenne. Åpningen ut mot havet kalles fjordens munning og er ofte grunn. Fjordens innerste del kalles fjordbunnen. Er havrennen bredere enn den er lang, er det en bukt eller en vik. I alminnelig, folkelig språkbruk kalles gjerne enhver langsmal bukt for fjord. Byfjorden i Stavanger er ca. 10,5 km lang. Flere bukter og viker ligger langs vestsiden av fjorden. Tungvika ligger like sør for Tungeneset, Randabergbukta ligger like ved Randaberg, Ladbergvika er en annen vik i Randaberg, Harastadvika ligger lenger sør. Dusavika er et industri- og baseområde for petroleumsvirksomheten i Stavanger. Sør for Dusavika ligger Tasta, en bydel i Stavanger. På Buøy, en halvøy på Hundvåg, ligger Rosenberg Verft. Kjør "under" fjorden Fra Randaberg til Sokn går den nesten 6 kilometer lange undersjøiske Byfjordtunnelen under Byfjorden og videre til Rennesøy som en del av Rennfastsambandet langs E39. 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Byfjorden
  • 4006 Stavanger
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@RegionStavanger.com
Nettside:
www.regionstavanger.com

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Byfjorden i Stavanger?