På 1900-tallet ble småbyidyllen i Molde ødelagt av to store branner. Bybrannen i 1916 la området ved Moldeelva i ruiner. I aprildagene 1940 ble resten av det gamle Molde ødelagt av tyske bomber. Noen få hus overlevde imidlertid brann og bomber, og ble fra 1960-tallet flyttet til museet. For å skape et gatemiljø, ble også hus utenfra byen flyttet hit. Det var liten forskjell på byggeskikk i by og på land tidligere, når man ser bort fra selve Storgata, og et lite bolighus som for eksempel Haukebøhuset fra Bjørset kunne like gjerne ha ligget inne ved Moldeelva. Bak husene på nordsiden av bygata, står ei leikestue fra Molde. Den ble bygd 1920-åra og stod opprinnelig i Adjunkt Dørumsgate, senere flyttet til Margaretha Dahls gate. Bygata ble åpnet for publikum ved Moldes 250 års jubileum i 1992.

Bygata og museumsparken er åpen hele året fra kl 08.00 til 22.00.   

Guide på din mobil  I dette området tilbyr vi audioguide. Last ned appen Voice Of Norway og nyt historiene der du er. Bilder og tekst supplerer det du ser. Kartet gir deg full oversikt. 

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Per Amdamsvei 4
  • 6412 MOLDE
Telefon:
71 20 24 60
E-post:
post@romsdalsmuseet.no
Nettside:
www.romsdalsmuseet.no

Hvor er Bygata på Romsdalsmuseet?