Edlandsfjellet ligger sør for Ålgård og er det mest brukte turterrenget i Ålgårds nærområde. Når en kjører E-39 langs Edlandsvatnet ser en Edlandsfjellet på andre siden av vannet. Turen kan starte fra parkeringsplassen ved Neseskogen. Hit kommer en ved å kjøre Rv-506 fram til Edland, sving av og kjør Neseveien frem til Neseskogen. Noen av stiene er merket. Landskapet består stort sett av beitemarker, lyngheier, myrer og nakne bergnabber. Et kjent landemerke er Stemmen, et oppdemmet tjern fra tidligere kraftverk. Stemmen raste ut i 1919 og har satt tydelige spor i landskapet etter dette. Stemmen ble bygget opp igjen med videre drift av kraftverket. Videre kan turen gå til Nonsfjellet. Følg stien til venstre for Stemmen og sørover opp Fannalidalen og gå mot varden på toppen. Bursfjellet ligger i Time kommune og er en fin forlengelse av turen. Fortsett fra Nonsfjellet sør/vestover. En kan også ta turen rundt Engjavatnet.  God tur i flott terreng!

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Edland
  • 4330 Ålgård
Telefon:
51 61 42 00
E-post:
postmottak@gjesdal.kommune.no
Nettside:
www.gjesdal.kommune.no

Hvor er Edlandsfjellet?