Figgjoelva renner gjennom tettstedet Figgjo og til Sele på Jæren. Elva er populær for sportsfiske og er en av Norges 10–15 største lakseelver. Den har en lengde på 42,2 km og har en høydeforskjell på 104 m. Volumet er på 103 m³/s.  Køsalg av fiskekort ved elven! Det er enorm lokal interesse for å fiske i Figgjoelva og veldig mye er utleid som sesongkort før fiskestart. Forhåndssalget av døgnkortene for sone 1 og 2 i nedre del av Figgjo utrolig populært. Allerede en uke før kortsalget starter 1. mai stiller folk seg i kø ved elva og bor der i telt til de har sikret seg døgnkort i de attraktive sonene. Heller ikke på de beste plassene i de øvre deler av elva er det lett for tilreisende å komme til med fiskestanga når laksen er begynt å gå opp. Tidliglaksen går opp i elva allerede fra 15. juni, siden kommer flakene av sommerlaks og til sist den såkalte sene høstlaksen. For opplysninger om fiske i sone 1 og 2 Kontakt fiskehytten på Sele på tlf. 482 07 538. For 3 og 4 selges kort av Stavanger og Rogaland og Jeger og Fiskerforening på Shellstasjonen på Voll, tlf. 51 52 02 13. Salg av fiskekort for fiskeområdene på Ålgård Kontakt Ålgårdbua tlf. 51 61 95 11.  

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • 4330 Ålgård
Telefon:
51 61 42 00
E-post:
postmottak@gjesdal.kommune.no
Nettside:
www.gjesdal.kommune.no

Hvor er Figgjoelva?