Fiske i Herdalsvatnet, Nøre-Herdalen, Vassdalen, Grjøtdalsvatnet, Kallskarvatnet og innlaupselvane til Herdalsvatnet. Ein kan også fiske i Herdøla, ned til Dampfossen på begge sider av elva, derifrå og til Engeset berre på bilvegsida. På Herdalssetra får ein også leigd båt. Det er bomveg frå Engeset til Herdalssetra. Kortsal: - Kaffistova på Herdalssetra - Kasse ved vegbom  

Kontakt

Adresse:
  • 6214 Norddal
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Fiske i Herdalen?