Fjordstova er eit fleirbrukshus med kafe, basseng, klatrevegg, bibliotek, treningsrom, solarium , skytebane, saamfunnssal, møterom, husflidsutsal. Turistinformasjon har salg av fiskekort og formidar utleige av kajakk og syklar. Sal av turkart for fotturar og sykkelturar.

SYMJEBASSENG 12,5 m x 6 m, i tillegg til barnebasseng. Djupn 1,5 meter. 28 grader i vatn, 30 i luft. Garderobar og WC. Barn opp til 10 år må bada saman med vaksne. Vi har ikkje badevakt. Sal av billettar i kafeen, dagbillett eller årskort. Skjolden Hotel sine gjester nyttar bassenget som dei vil heile dagen. Spør hotellbetjeninga om nøkkel.

KLATREVEGG 12 meter høg, 7 ruter. Selar og tau kan leigast. Kompetanse på sikkerheit blir krevd.

SKYTEBANE 25 meter pistol og gevær kaliber 22. Kan leigast etter avtale med Skyttarlag/ Pistolklubb.

STYRKEROM Treningsrom med ulike apparat. Kjøp av årskort med nøkkeldepositum i kafeen.

HUSFLIDSBUA Suvenirbutikk med lokalproduserte husflidsprodukt og gåveartiklar frå Luster og andre deler av landet. Open i hovudsesongen og på førespurnad.

Kontakt

Adresse:
  • Skjolden
  • 6876 Skjolden
Telefon:
57686744
E-post:
fjordstova@skjolden.com
Nettside:
www.skjolden.com

Fasiliteter

Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Fjordstova, Skjolden?