Statue som står i Byparken i Ålesund. Den er en bronseavstøpning - originalen står i Rouen i Normandie. Gave til Ålesund i forbindelse med 1000-årsfesten for grunnleggelsen av hertugdømmet Normandie i 911.

Kontakt

Adresse:
  • 6001 Ålesund
Telefon:
70 16 34 30
E-post:
info@visitalesund.com
Nettside:
www.visitalesund.com

Hvor er Gange-Rolv?