Denne ruten er kanskje en av landets fineste pendlerruter, der den går nesten helt uten stigninger på utsiden av jernbanelinja og delvis helt nede ved sjøen. Ruten går gjennom grøntdrag, og skogpartier og det er mange steder å stoppe, ved strender, badeplasser og lekeplasser. Noen korte strekk går gjennom rolige boligstrøk. Ved Jåttå er det en halv kilometer som går gjennom et område med diverse kontorbygg, men fortsatt på bilfri sykkelvei. Start: Gausel stasjon, Gauselvågen. Slutt: Sandvikveien, ca. tre km sør for Stavanger sentrum. Utfordringer: Ingen. Biltrafikk: Svært lite, kun kryssing av et par lett trafikkerte veier. Sykkeltype som kan brukes: Alle. Spesielle hensyn: Sykkelpendlere kan komme i stor fart. ​​​​​Denne ruten er en del av Grønne sykkelruter fra Syklistenes Landsforening, bynære, stressfrie sykkelruter i de største byene i landet. Finn resten av rutene på Syklistenes Landsforening sin nettside.

Kontakt

Adresse:
  • Gausel stasjon – Hillevåg
  • 4032 STAVANGER
Telefon:
E-post:
post@syklistforeningen.no
Nettside:
syklistforeningen.no/turer/gausel-stasjon-hillevag/

Fasiliteter

Barnevennlig:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Gausel stasjon – Hillevåg?

Fjord Norways sekundærlogo