Gjøvågsvarden

Stad: Gjøvåg
Start : Gjøvågskrysset
Parkering: Langs fylkesvei 83
Merking: Info tavle ved parkering, skilta og merka etter nasjonal standard
Høgdeskilnad: 30-306 moh
Tid: 4 km tur retur Ca. 1 1/2 time
Gradering: Middel, blå

Gode råd: Nokre våte parti - bruk høvelege sko.

Turomtale:
Stigen startar ca 50m før krysset mellom
Gjøvåg/Kaldafoss. Første del av turen går på ein gamal
veg frå slutten av 1800 - talet. Der denne gamle vegtraseèn
kryssar ei lita elv, er det ei gamal bru laga av
berre store steinheller. Rett etter denne brua svinger
stigen opp mot høgre, og ein kjem raskt oppover til
Åsen, som ligg på ca 200 moh.
Alt no har ein god utsikt mot vest og nord og over
nesten heile Gjøvåg. Frå Åsen flatar stigen noko ut og
på toppen ligg Gjøvågsvarden, 306 moh. Her er ein
postkasse med vardebok til å skrive seg inn i. Når
sikten er god, ser ein heilt til havs og i alle retningar
blant anna til Sotra, alle byfjella rundt Bergen, mot
Kvamskogen, Folgefonna, Tysnessåta, Stord/Fitjarfjella
og nesten heile Austevoll med alle sine øyer.
Frå Gjøvågsvarden er det mogeleg å gå vidare til
Dalstuva og eventuelt følgje stigen ned til Åse.

Kontakt

Adresse:
  • Rådhuset
  • 5685 Uggdal
Telefon:
53 43 70 19
E-post:
post@tysnes.kommune.no
Nettside:
www.tysnes.kommune.no

Hvor er Gjøvågsvarden?