Gruveeventyretpå Litlabø starta i 1865 og vart avslutta i 1968. Gruvemuseet på Litlabø er etablert til minne om samfunnet som eksisterte under A/S Stordø Kisgruber.

Litlabø, eller Gruo som dei seier lokalt, har svært mykje historie å by på. Både geologisk, teknisk, sosialhistorisk, - og ikkje minst med godt bevarte bygningar og gruvegongar.

Reiselivsdestinasjonen Gruo opnar for allmenta 29. juni 2022. Du vil då få høve til å ta guida togtur inn i gruva for omvising. Du vil og ha moglegheita til å besøke det karakteristiske sjakttårnet, samt ta turen innom det godt bevarte heishuset som vart bomba i eit sabotasjeoppdrag under 2. verdskrig. Det er dyktige guidar til stades som vil formidle historia på ein utmerka måte!

På Litlabø finn du og flotte grøntareal og ein arbeidarbustad med autentiske møblar som syner korleis folk budde under gruvetida. I tillegg er det laga til Mesternes Mester-apparat og andre aktivitetar du kan gjere saman med familie eller vener.

Gruo er med andre ord ein svært spennande stad å besøke for store og små!

Velkommen skal du vera!

For billettar og meir info: https://www.gruo.no

Utanfor sommarsesong:

Venelaget for Gruo har gjort ein enorm dugnadsinnsats i gruveområdet gjennom mange år. Venelaget gjennomfører guiding for skuleklassar, barnehagar og private grupper i perioden medio august til medio juni.

For omvisingar utanfor sesong, kontakt: +47 994 99 457 eller på e-post: stiger@gruo.no

Husk: På 1.mai er det open dag på gruvemuseet kvart år!

Kontakt

Adresse:
  • 5417 Stord
Telefon:
+47 994 994 57
E-post:
stiger@gruo.no
Nettside:
www.gruo.no

Hvor er Gruvemuseet Litlabø?