Hiskjo er ei øy på vestsida av Bømlo, like vest for utløpet av Kulleseidkanalen. Friluftsområdet dekker store arealer på øya og er eigna til ei rekke friluftsformål. Eit populært badeområde på gode sommardager vest mot havet. Det er to brygger og grill på området.

Hvor er Hiskjo badestrand?

Fjord Norways sekundærlogo