Hopp til hovedinnhold

Jugendstilsenteret og KUBE er eit museum for kunst, arkitektur og design frå slutten av 1800-talet og fram til vår eiga tid. Kunstmuseet utviklar og forvaltar ei samling med særleg vekt på norsk og nordisk jugendstil og kunst som har tilknyting til regionen. Kunstmuseet skal være ei berekraftig plattform for demokratiske verdiar og mangfald, gjennom å fremje frie kunstnariske ytringar, kunnskapsutveksling og kritisk refleksjon.

Museet har eit nasjonalt ansvar for jugendstilen og er kunstmuseet i Møre og Romsdal fylke. Som kunstmuseet i Møre og Romsdal har museet eit særskilt ansvar for å opne oss mot verda og opne for verda mot oss. Dette går hand i hand med mandatet som nasjonalt kompetansesenter for jugendstilen. I dei to bygga skaper dei interesse for, og kunnskap om, kunst, arkitektur og design gjennom eit breitt publikumstilbod.

Om Museet

Jugendstilsenteret ligg i Apotekergården, eit jugendstilbygg som stod ferdig i 1907, og som på den tida husa både apotekutsal og bustad. No får du innblikk i jugendstilen her, gjennom autentiske interiør, faste utstillingar med jugendstilobjekt og skiftande utstillingar.

KUBE ligg i Noregs Bank-bygget frå 1906, som vart bygd om i 2005 for å huse kunstmuseet. I løpet av eit år byr KUBE på fleire skiftande kunstutstillingar. Her kan du finne alt frå større tematiske presentasjonar til utstillingar med enkeltkunstnarar.

Utstillingar og formidling

Jugendstilsenteret og KUBE ønskjer å gi publikum brei innsikt i tematikkane dei tek opp i utstillingane sine. Gjennom året byr dei derfor på eit aktivt formidlingsprogram med opne omvisingar, foredrag, konsertar og andre arrangement.

  • Trip Advisor logo
  • Facebook logo
  • Instagram logo

Viti Musea

Se alle tilbudene til Viti Musea

Tider

Åpningstider 2024

Ukedager:
10:00–17:00
Lørdag:
10:00–17:00
Søndag:
10:00–17:00

Priser

Vaksen:
NOK 120
Gruppe 20+ (per pers):
NOK 100
Barn (0-18):
Gratis

Kontakt

Adresse:
  • Apotekergata 16
  • 6004 ÅLESUND
Telefon:
+47 70 10 49 70
E-post:
post.kunstmuseet@vitimusea.no
Nettside:
www.vitimusea.no/musea/jugendstilsenteret-kube

Fasiliteter

Kafé:
Souvenirer/butikk:
Audioguide:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Toalett:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Jugendstilsenteret og KUBE?