Start ved Kaldhusseter Turisthytte langs oppmerkt sti til Flyene (ca 1 1/2 t). Nydeleg utsikt! Råsa fører så vidare til Øyna (om lag 1 t).

Frå Øyna kan ein halde fram langs bilvegen langs vatnet, og deretter fylgje skilta god rås vidare til Reindalssetra (ca 2 t).

Kontakt

Adresse:
  • 6213 TAFJORD
Telefon:
70 12 58 04
E-post:
info@aast.no
Nettside:
ut.no/hytte/kaldhusseter

Hvor er Kaldhussetra - Flyene - Øyna - (Reindalssetra)?