Parkering

Selevik skule.

Tursti

Grusa tursti ,gradering grønn.

Kart

Stord/Fitjar sitt turkart (1:50.000)

Vegbeskrivelse

Med bil frå Leirvik /Fitjar sentrum, køyr ca 14 km på vestsida av Stord på FV 545. Du tar av ved veikryss med skilting mot Dåfjorden/ Selevik på FV 72 , køyr ca 3 km til parkering ved Selevik skule. Stien startar på andre sida av vegen for Selevik skule. Her finn du retningsskilt og informasjonstavle mot Fiskaneset. Klatrejungel ligg ved kryssing av tursti/ traktorveg 150 m før gapahuk som er merka inn på informasjonstavla.  

Kontakt

Adresse:
  • Selevik skule, Dåfjordvegen 295
  • 5410 Sagvåg
Telefon:
+47 53 45 67 90
E-post:
Nettside:

Hvor er Klatrejungel ved tursti i Dåfjorden?