Den særmerkte vegkonstruksjonen som har fått namnet "Knuten", står enno att i sin originale form frå opninga i 1882. Den vart konstruert under arbeidet med Geirangervegen for å vinne høgde og kome over vanskelege terrenghindringar. Konstruksjonen er bygt i stein vitnar om framragande ingeniørkunst, og er eit viktig minnesmerke over vegpionerane som bygde Geirangervegen frå 1881 til opninga av vegen i 1889.

Kontakt

Adresse:
  • 6216 GEIRANGER
Telefon:
70 26 38 00
E-post:
info@visitgeirangerfjorden.com
Nettside:

Hvor er Knuten?