Kristinahuset er et vernet jærhus. Huset ble restaurert mellom 1991 – 93, og er i størst mulig grad ført tilbake slik det opprinnelig var. Alle møbler og gjenstander sto i huset da Klepp kommune overtok det i 1989. En del av bildene, dessuten alle rosemalede gjenstander er malt av Lars Larsen (1886 – 1953), mannen til Kristina. Kristinahuset er et godt eksempel på et mindre jærhus, og med sine to skuter og gråsteinsmur i den ene gavlen er det et godt eksempel på eldre byggeskikk på Jæren. Den steinsatte brønnen med et brønnhus vitner om en annen tid. Huset ble bygd i begynnelsen av 1880-årene av Tomas Tollefsen, som flyttet fra Bergeland på Gruda og bosatte seg på Håland. I 1906 solgte sønnen Taulerius Gruda huset til svensken Elias Johansen og konen Anna Olsdotter. Fra den tiden ble plassen kalt Svenska-krossen på folkemunne. Elias og Anna sin datter, Kristina, født 1892, fikk skjøte på eiendommen i 1932 og bodde der til hun døde i 1986. Jærhusene har en særpreget byggestil. De er ganske lave, og ligger godt ned i landskapet, tilpasset vær og vind på Jæren. Gavlen er plassert mot vindretningen - som regel mot nordvest og sørøst. Gavlveggene er vernet av et lavt utbygg med skråtak, kalt skut. Selve skuten er et kaldt rom som ofte ble brukt til lagring av torv om vinteren. Skutene sikret bedre isolering mot vind og vær. Skråtaket er med på å sende vinden opp og over taket. I dag er huset et salgsted for kunst.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Grudevn. 1
  • 4352 KLEPPE
Telefon:
51 42 50 70
E-post:
postmottak@klepp.kommune.no
Nettside:
www.klepp.kommune.no

Hvor er Kristinahuset?