Et merkeikon

Arkitektur og kulturarv

Et merkeikon

Kunst og museum

Alf Ertsland: Mitt landskap. Maleri og grafikk

Alf Ertsland Mitt landskap 24. november – 19. desember Åpning i Galleri Langegården 24. november kl. 19.00- 21.00 Kunstneren vil være til stede. NB: Munnbind benyttes i galleriet. ………………………………………………………………………………... Alf Ertsland (f. 1946 Osterøy, bor og arbeider i Oslo) er en av våre sentrale kunstnere. Han har gjennom årene hatt et stort antall utstillinger i inn- og utland, og hans arbeider er kjøpt inn til f.eks. Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, Bergen Billedgalleri (KODE), Riksgalleriet, Stavanger Kunstmuseum, H.K.H. Dronning Sonjas kunstsamling, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Nordisk Kunstsenter, Helsinki. Utsmykninger omfatter bl.a. Politihøgskolen, Ullevål Sykehus og Refsnes Gods, Moss. Alf Ertslands malerier - mettet med farge i tykke, taktile strøk - inngir en følelse av noe naturlig og uforfalsket. Farger og motiv kan ofte gi assosiasjoner til folkekunst fra gammel tid. Alf Ertsland skriver om sine arbeider: "Utgangspunktet for mine arbeider har vært natur og kultur. Jeg er oppvokst i Sunnhordland med naturen som lekeplass. I alle år har jeg hatt en fascinasjon for vår felles norske kulturarv, og spesielt bondekulturen med sin frodige og rike tradisjon av håndverk og kunst. Jeg har dessuten en klassisk franskinfluert malerutdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Jeg skiller ikke mellom figurativt og nonfigurativt. Alt handler om bearbeidelse av inntrykk, og leting etter berøringspunkt mellom innhold og form. Det har i de senere årene oppstått et behov av å forene tanker og ideer fra tidligere arbeider med erfaringer fra senere årene. Dette gjelder spesielt for en del av mine arbeider innen grafikk. Jeg har i den siste tiden arbeidet med foto og kan se en viss påvirkning fra dette både i maleri og grafikk.»

Et merkeikon

Teater og show

"Dei som fer" - Teatret Vårt/Operafestukene 2022

"Dei som fer" Storslagent og nært om naturen og menneska Eld, vatn og vindar har forma landskapet og menneska som bur her. Vi har gjennom tidene samla oss rundt leirbålet. Kvifor bur vi her? Kven er vi som bur her? Kvifor valte nokon å busetje seg her? No køyrer vi Golf GTI i Kaibakken, tek i land gass på Aukra, Vestbase sørvar oljeindustrien og rundt oss stormar hav og vindar mens vi får høyre at temperaturen stig. Når forholda rundt oss teiknar til å bli uleveleg tek vi menneske ulike val. Dottera, ektefellen og nære venner – har alle det same håpet om ei betre framtid. Dei som fer er eit unikt samarbeid mellom Mette Karlsvik og Arne Lygre, der dei har fletta saman tekstane Eg byrjar og Jeg forsvinner til ei storslagen framsyning og ei nær og sanseleg forteljing. Korleis blir menneskelege relasjonar påverka av elementa i naturen rundt oss? Og korleis påverkar menneska naturen - og kvarandre? Referansar til norrøn mytologi, naturvitskap, notidige observasjonar og moglege framtidsscenario nært knytt til Møre og Romsdal dannar rammeverket for ei historie som er tett på menneska. Forteljinga er ein inngang til å sjå seg sjølv og andre; kan vi eigentleg forstå eit anna menneske? Kan vi greie vi å setje oss inn i korleis andre sine liv fortonar seg? Vatn, vind, lys og skyar er tekne inn i scenografien. Musikken i framsyninga er inspirert av folketonar frå regionen som har ei styrkande og trøystande kraft. For fellesskapet rundt leirbålet finst kanskje framleis? I samband med Operafestuka 2022 gjestar Teatret Vårt Kulturfabrikken i Kristiansund med ein spesialtilpassa versjon av Dei som fer der teksten og musikken vil vere i fokus. Mette Karlsvik er vokse opp på Frei og har Nordmøre som referansepunkt i sine tekster; tematisk, som natur, i menneske eller samfunnsmessige strukturar. Premiere 28. januar 2022 Varighet ca. 90 minutter (ingen pause) Av Mette Karlsvik og Arne Lygre Regi Mari Vatne Kjelstadli Scenografi, kostyme og lysdesign Agnethe Tellefsen Musikk Ingvild Langgård Regiassistent Rania Broud Med Mari Strand Ferstad, Ingrid Myhre Løvik, Johanna Mørck, Lars Melsæter Rydjord, Kjersti Botn Sandal

"Dei som fer" Teateret Vårt

Storslagent og nært om naturen og menneska Eld, vatn og vindar har forma landskapet og menneska som bur her. Vi har gjennom tidene samla oss rundt leirbålet. Kvifor bur vi her? Kven er vi som bur her? Kvifor valte nokon å busetje seg her? Kvifor har vi blitt som vi har blitt? Lavamassar har storkna og forma denne delen av moder jord; djupe fjordar, berg og høge fjell. No køyrer vi Golf GTI i Kaibakken, tek i land gass på Aukra, Vestbase sørvar oljeindustrien og rundt oss stormar hav og vindar mens vi får høyre at temperaturen stig. Når forholda rundt oss teiknar til å bli uleveleg tek vi menneske ulike val. Dottera, ektefellen og nære venner – har alle det same håpet om ei betre framtid. Dei som fer er eit unikt samarbeid mellom Mette Karlsvik og Arne Lygre, der dei har fletta saman tekstane Eg byrjar og Jeg forsvinner til ei storslagen framsyning og ei nær og sanseleg forteljing. Korleis blir menneskelege relasjonar påverka av elementa i naturen rundt oss? Og korleis påverkar menneska naturen - og kvarandre? Referansar til norrøn mytologi, naturvitskap, notidige observasjonar og moglege framtidsscenario nært knytt til Møre og Romsdal dannar rammeverket for ei historie som er tett på menneska. Forteljinga er ein inngang til å sjå seg sjølv og andre; kan vi eigentleg forstå eit anna menneske? Kan vi greie vi å setje oss inn i korleis andre sine liv fortonar seg? Vatn, vind, lys og skyar er tekne inn i scenografien. Musikken i framsyninga er inspirert av folketonar frå regionen som har ei styrkande og trøystande kraft. For fellesskapet rundt leirbålet finst kanskje framleis? I samband med Operafestuka 2022 gjestar Teatret Vårt Kulturfabrikken i Kristiansund med ein spesialtilpassa versjon av Dei som fer der teksten og musikken vil vere i fokus. Mette Karlsvik er vokse opp på Frei og har Nordmøre som referansepunkt i sine tekster; tematisk, som natur, i menneske eller samfunnsmessige strukturar.