Kystkultursamlingen er en stiftelse som ble etablert i 1991. Den er bygd på et privat initiativ fra 1970-årene og har vokst i årenes løp. Nå er det en av landets største samlinger av båter, bruksgjenstander og hus fra kystkulturen på 1800- og 1900-tallet. Her er utstilling om sildefiske, hummerfiske, trankoking og barking. 

Stiftelsens formål er å styrke innbyggernes lokale identitet gjennom aktiv historie- og  tradisjonsformidling. Innsamling, registrering, bevaring og  tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk materiale er hovedoppgaven.   Kulturformidling gjennom aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen skal prioriteres.

Kystkultursamlingen leier ut noen av båtene sine om sommeren.

Parkering på Vågen, Tananger Havn, ca. 100 meter fra museet.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Melingsiden 21
  • 4056 TANANGER
Telefon:
51 69 81 01
E-post:
epost@sola.kommune.no
Nettside:
www.kystkultursamlingen.no

Hvor er Kystkultursamlingen i Tananger?