Ledaal ble bygget i perioden 1799-1803 som lystgård for Kiellandfamilien. Byggherre var kjøpmann og hoffagent Gabriel Scanche Kielland, oldefaren til forfatteren Alexander Kielland. Forfatteren har selv aldri bodd på Ledaal, men hørte med blant gjestene i det strålende selskapslivet som her fant sted. I Kiellands romaner kan man kjenne igjen trekk både fra herregårdslivet, selve bygningen og fra familiemedlemmer og andre personer med tilknytning til Ledaal. Hovedbygningen er et godt eksempel på datidens smak og stilpreferanser, og gir et godt innblikk i livet i overklassen i første halvdel av 1800–tallet. Interiøret er rikt utstyrt med møbler og annet inventar i rokokko, Louis XVI, empire og biedermeier. Ledaal fungerer i dag som museum, kongebolig og representasjonslokale for Stavanger kommune. Hele anlegget med bygninger og park er fredet. Bygningen fra 1799-1803 har utstillinger over tre etasjer, og er ikke tilrettelagt for besøkende med rullestol el.l. Barnevogner kan ikke tas med inn i utstillingen.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

MUST Stavanger

Se alle tilbudene til MUST Stavanger

Kontakt

Adresse:
  • Eiganesveien 45
  • 4001 STAVANGER
Telefon:
51 84 27 00
E-post:
post@museumstavanger.no
Nettside:
ledaalmuseum.no/

Hvor er Ledaal?