Likholefossen er ein foss i Gaular, den ligg på garden Hov i Eldalsdalen.

Opprinnelsen til namnet kjem frå nokon av dei øvste gardene i dalføret som ikkje klarte å frakte sine døde til kyrkje på ein dag, likkista blei då oppbevart under steinheller ved fossen.

Området ved fossen har blitt eit av satsingpunkta for turistvegstatusen til riksvei 13, det er blant annet bygd ei spektakulær bru over fossen. Brua lettar òg tilkomsten til Fossestien som går på sørsida av elva.

Fossen er del av det verna Gaularvassdraget.

Kontakt

Adresse:
  • 6978 VIKSDALEN
Telefon:
+47 57 72 19 51
E-post:
post@sunnfjord.no
Nettside:
www.sunnfjord.no

Hvor er Likholefossen?