Ligger sør for Vestre Åmøy mot Bru. Idyllisk og skjermet uthavn med opparbeidet bryggeanlegg – driftet av Ryfylke Friluftsråd. Miljøstasjon. Opparbeidet tursti i skogen til utsiktspunkt og strand på andre siden. Nærhet til de store båthavnene i Stavanger- området. Du må i båt for å komme ut til Lineholmene.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • 4159 RENNESØY
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
www.ryfri.no/kart/friluftsomr%C3%A5der/line

Hvor er Lineholmene?